Dz DRAŽICE

OHRIEVAČE VODY | AKUMULAČNÉ NÁDRŽE | VYKUROVACIE TELESÁ

Dz DRAŽICE - ZÁRUČNÝ SERVIS
NÁHRADNÉ DIELY

ORIGINÁLNE NÁHRADNÉ DIELY

DRAŽICE bojlerservis
DRAŽICE - ORIGINÁL KERAMICKÉ TELESO
dz dražice - bojlerservis
Dz DRAŽiCE smart EVO3

INTELIGENTNÝ A SAMOUČIACI

SMART REŽIM = VYSOKÝ KOMFORT A NÍZKA SPOTREBA

Vhodne nastavený ohrievací režim môže ušetriť až 15% spotreby energie. 

Po stiahnutí aplikácie DRAŽICE v sekcií INFO A TIPY, si môžete prečítať informácie o technológii SMART, popis funkcií a režimov múdreho bojlera.

V prípade ďalších otázok je Vám k dispozícií aj zákaznícka infolinka Dz Dražice.

OHRIEVAČE VODY Z DRAŽÍC

DRAŽICE ohrievače vody
Dz DRAŽICE
Dz DRAŽICE bojlerservis
bojlerservis - SERVIS PARTNER - Dz DRAŽICE

Dz DRAŽICE SERVIS

AUTORIZOVANÝ SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY

PRE ELEKTRICKÉ OHRIEVAČE VODY Dz DRAŽICE

DRAŽICE OKHE ONE

OKHE one / E

Elektrický plochý ohrievač, koncept dvoch nádob.

DRAŽICE OKHE

OKHE - OKCE / E

Zvislý elektrický ohrievač vody s keramickým výhrevným telesom.

DRAŽICE OKHE SMART

OKHE smart

Elektrický ohrievač s inteligentným termostatom a smart aplikáciou.

DRAŽICE OKH NTR/HV

OKH - OKC NTR / HV

Stacionárný zásobník s možnosťou ohrevu cez výmenník prípadne elektrickú špirálu.

DRAŽICE OKCEV

OKCEV

Vodorovný ohrievač vody s keramickým výhrevným telesom dodávaný s upevňovacími konzolami.

・Záručný list musí byť riadne vyplnený (potvrdený dátum predaja a montáže)

・Montáž výrobku musí byť vykonaná oprávnenou osobou (potvrdené v záručnom liste, alebo inak doložené)

・Kupujúci je povinný sa pred uvedením výrobku do činnosti oboznámiť s prevádzkovo montážnymi predpismi príslušnými pre daný výrobok

Ak zákazník nesplnil podmienky bodu vyššie
・Ak oprava v záruke nebola vykonaná výrobcom, predávajúcim alebo odborným servisom
・Ak je chyba výrobku zjavne spôsobená nesprávnou montážou alebo používaním výrobku
・Ak sa výrobok nepoužíval podľa prevádzkovo montážnych predpisov a požiadaviek určených predávajúcim alebo výrobcom
・Ak na výrobku boli vykonané neodborné úpravy alebo zásahy do jeho konštrukcie, prípadne došlo k neautorizovanému zásahu do výrobku (porušenie tesnosti nádoby, zásah do elektrickej inštalácie)
・Ak je výrobný štítok s výrobným číslom poškodený alebo chýba

・poškodenie spôsobené prevádzkou na sucho

・poškodenie spôsobené vplivom vápenatých usadenín (vodný kameň)

・poškodenie spôsobené  chemickým alebo elektrochemickým vplivom

・poškodenie vyvolané nesprávným napätím, zásahom blesku alebo rázom napätia

・Záručné aj mimozáručné opravy zaisťuje výrobca DZ Dražice ‒ strojírna s.r.o. vlastnými opravami alebo pomocou zmluvných a poverených zmluvných servisných partnerov

 

Konečný zákazník oznámi na adrese zmluvného servisného partnera alebo priamo predávajúcemu typ chyby, výrobné číslo, typové číslo, dátum predaja (montáže) výrobku (zo záručného listu) spolu so stručným opisom chyby
Počká na príchod servisného mechanika, ktorý chybu odstráni alebo urobí ďalšie opatrenia dôležité pre vybavenie reklamácie
Nikdy nedemontujte výrobok zo systému (dôležité pre posúdenie chyby)!
V prípade neoprávnenej reklamácie budú náklady spojené s reklamáciou účtované priamo zákazníkovi

 Pri výmene výrobku alebo odstúpení od kúpnej zmluvy platia príslušné ustanovenia občianskeho zákonníka.
Ak sa na výrobku vyskytne v záručnej lehote chyba, ktorá nebola spôsobená užívateľom alebo neodvratnou udalosťou (napr. živelnou pohromou), výrobok bude opravený bezplatne.

www.dzd.sk/podpora/servis#zarucni-podminky​

OHRIEVAČE A ZÁSOBNÍKY TEPLEJ VODY Z DRAŽÍC

Scroll to Top